Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Νιώθουμε πως θα πεθάνουμε και συνάμα λέμε η ζωή είναι ωραία...O....~~ ο άνθρωπος, με όλα τα όρια


και τις ατέλειές του,μπορεί να είναι

 αξιοθαύμαστος.

 Μπορεί ν’ αντιδράσει κατά τις προσδοκίες

 μας και πέρα ακόμη απ’ αυτές,

μπορεί να είναι μια παρουσία ταυτόχρονα

φιλική κι απίστευτα ανώτερη·

είναι επομένως δυνατόν να μας κάνουν να

νιώθουμε πως θα πεθάνουμε και συνάμα πως

 η ζωή είναι ωραία.~~~~~.....ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΙ
Δεν υπάρχουν σχόλια: