Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

...Ίχνος Μνήμης (Σωκράτης)


Όταν δεν έχεις μνήμη, είναι επόμενο , να μην

θυμάσαι ούτε τι απολάμβανες,

και όταν έρχεται αιφνιδίως η στιγμιαία ηδονή,

να μην μένει ίχνος μνήμης.Και πάλι, αν δεν έχεις αληθινή κρίση,

είναι επόμενη να μην νομίζεις ότι

απολαμβάνει
ς , 

όταν απολαμβάνεις, επειδή στερείσαι από

τους συλλογισμούς, δεν θα είσαι ικανός να

υπολογίσεις ότι θα απολαυσεις, στον υπόλοιπο

χρόνο της ζωής σου, και θα ζεις ζωή όχι

ανθρώπου, αλλά κανενός μαλακίου, η από

όσα υπάρχουν έμψυχα θαλασσινά με

οστρακοφόρων σώμα.


***********************************